Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 12 : 149
Năm 2019 : 2.464
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch hoạt động Hội đồng trường năm học 2018-2019

Cam An, ngày 31 tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH

Hoạt động Hội đồng trường năm học 2018-2019

 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo V/v Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ QĐ số 1702/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về quyết định ban hành khung thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nay Hội đồng trường, trường THCS Chế Lan Viên xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm học 2018-2019 như sau;

A. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ.

I. Mục tiêu, phương hướng chung:

- Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

- Tiếp tục hoàn thành các nội dung đánh giá ngoài, xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2018, hoàn thành 4/2019.

II. Nhiệm vụ cơ bản của hội đồng trường

- Quyết định mục tiêu, chiến lược của nhà trường, kế hoạch phương hướng phát triển của nhà trường giai đoạn 2017-2022.

- Quyết nghị về quy chế sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ trường học, chủ trương sử dụng tài chính của nhà trường, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất.

- Giám sát việc thực hiện các các nghị quyết của Hội đồng sư phạm trường

- Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT của huyện Xuyên Mộc. Xây dựng đội ngũ quản lý và giáo viên có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nhà giáo và có năng lực sư phạm vững vàng, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới của đất nước.

III. Nhiệm vụ cụ thể

1. Thực hiện các phong trào thi đua

- Đẩy mạnh việc thực hiện: “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

+ Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

+ Phong trào thi đua: “Dạy tốt; Học tốt”.

- Đẩy mạnh giáo dục toàn diện, tăng giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục trong nhà trường cũng tham mưu với địa phương để huy động nguồn nhân lực cho giáo dục.

- Tăng cường kỉ cương nề nếp, xây dựng trong nhà trường môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết. Xây dựng nếp sống văn hoá trong CBGV và HS. Xây dựng nhà trường thành cơ quan văn hoá, mỗi gia đình CBGV đều là gia đình văn hoá.

- Tổ chức giao dục truyền thống của địa phương cho học sinh nhà trường. Sinh hoạt lớp, sinh hoạt nhà trường theo chủ đề của cấp học.

- Tổ chức và chỉ đạo tốt phong trào thi đua trong năm học.

2. Tập trung giảng dạy và GD có chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:

Chỉ đạo nhà trường thực hiện đúng kế hoạch giáo dục, thời gian năm học 2018-2019, với 37 tuần thực học; Nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh một cách tích cực thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phân hoá. Đảm bảo yêu cầu sử dụng TBDH, tăng cường thực hành thực nghiệm…Giáo viên giảng dạy đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, ra đề kiểm ra đảm bảo nội dung, không sót kiến thức, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Tổ chức nghiêm túc, an toàn các kỳ thi.

Thực hiện đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

3. Tăng cường các hoạt động TDTT

Triển khai và đẩy mạnh hoạt động tư vấn tâm lý học đường một các có chiều sâu, góp phần tạo môi trường học đường an toàn, cải thiện chất lượng giáo dục.

4. Tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh:

- Thực hiện quản lí chặt chẽ các kì kiểm tra, thi HS giỏi, GVDG ở trường, cấp huyện, cấp tỉnh trong đánh giá xếp loại học sinh, gi¸o viên.

- Tham dự đầy đủ các kì thi do Phòng GD&ĐT tổ chức như:

Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

Thi HSG các môn lớp 9

Các hoạt động, các cuộc thi khác (nếu có), Phòng GD&ĐT có kế hoạch sẽ triển khai tới cán bộ giáo viên.

Kiểm tra HK I,II, đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục học sinh HKI, II, cả năm đúng qui chế.

Xét tốt nghiệp THCS theo qui chế.

5. Chỉ tiêu phấn đấu về các mặt hoạt động của trường trong năm học 2018-2019.

Chỉ tiêu về chất lượng:

- Năm học 2018-2019 nhà trường có 15 lớp với tổng 543 học sinh

Chỉ tiêu lên lớp thẳng: 95%. Lên lớp sau khi thi lại: 100%

Chỉ tiêu duy trì sỹ số: 99%

Danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân:

*Tập thể:

+ Trường: Tập thể lao động xuất sắc.

+ Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc

+ Liên đội: Vững mạnh xuất sắc cấp huyện

+ Chi bộ: Hoàn thành XS nhiệm vụ 2019.

+ Chi đoàn: Vững manh xuất sắc

Cá nhân là giáo viên:

+ Chiến sĩ thi đua: 5 Đ/C

+ Lao động tiên tiến: 30 Đ/C

+ Giáo viên CN giỏi cấp huyện: 12

+ Giáo viên CN giỏi cấp tỉnh: 6

Về việc huy động nguồn lực cho nhà trường:

- Trên cơ sở của BGH, hội nghị CBVC đã có Nghị quyết, Hội đồng trường hoàn toàn nhất trí những chủ trương, giải pháp về huy động nguồn lực cho nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu chính trị, mục tiêu giáo dục đào tạo theo cấp học, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ năm học 2018-2019 thành công. Hội đồng trường cùng BGH, hội cha mẹ học sinh phải thường xuyên phối hợp với phụ huynh, phát huy tôn trọng quyền làm chủ tự nguyện, tự giác tham gia sức người, sức của giải quyết những khó khăn, những đề nghị hợp tình hợp lý.

Hội đồng trường căn cứ vào Điều lệ trường trung học, các điều khoản đã ban hành, yêu cầu:

- 100% các thành viên trong Hội đồng trường phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước của ngành GD&ĐT để nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện nghị quyết Hội đồng trường đầy đủ, nghiêm túc.

- 100% các thành viên trong Hội đồng trường phải tận tâm- quyết tâm- đồng tâm thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường trong năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Đó là giám sát toàn diện các hoạt động giáo dục và đào tạo theo nhiệm vụ, mục tiêu của năm học.

B. Những giải pháp thực hiện

- Động viên tuyên truyền mỗi CBVC, mỗi thành viên Hội đồng trường chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tuởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để cùng vào cuộc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường.

- Hội đồng trường phải chủ động cùng với các tổ chức liên quan để thực hiện quyền hạn chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ đã quy định đầy đủ, hiệu quả. Chống các biểu hiện hình thức, ỷ lại, chủ quan, làm việc qua loa hoặc chung chung.

- Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, chủ quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời dứt điểm.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường THCS Chế Lan Viên đề nghị:

1. Chi bộ nhà trường quan tâm đến việc đề ra Nghị quyết hàng tháng, để Hội đồng trường có điều kiện xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình theo luật định.

2. Nhà trường và các tổ chức liên quan cùng vào cuộc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu năm học 2018-2019 với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

3. Nhà trường, các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, về kinh phí để các thành viên Hội đồng trường hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao nhất./.

 

Nơi nhận:

- Các thành viên;

- Website trương;

- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Chiến Thắng


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới