Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Chế Lan Viên

Cam Lộ - Quảng Trị
qti-camlo-thcschelanvien@edu.viettel.vn